F.S.D.I.P. Flanders Survival & Defense Industrial Products
Home page FSDIP Supply Store FSDIP Over ons Contact Nieuws Events English ............. Doel F.S.D.I.P. Info opstarten wapenhandel Kenniscentrum Werking wapendiensten Project 7.92x24 mm Toekomst F.S.D.I.P.
Kenniscentrum
Welkom op onze website van F.S.D.I.P.
© Copyright protected by F.S.D.I.P.
De hoge nood aan een Vlaams kenniscentrum. Voor zover de intenties van de wapenhandelaar kleinschalig en lokaal zijn is er minder tegenstand te verwachten dan voor industriële projecten. Vooreerst zijn de wapenhandelaars in Vlaanderen afhankelijk van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de Vlaamse wapendiensten. Het is dan ook van vitaal belang om te weten hoe deze wapendiensten werken, welke hun tegenargumenten en bezwaren zijn om een erkenning te weigeren. Uit het Vlaamse innovatieve wapenproject kaliber 7.92x24 mm kan men duidelijk stellen dat er nog een groot gebrek aan kennis is in Vlaanderen om een dergelijk industrieel project tot goed einde te brengen. Niet alleen is de kennis en het toepassen van de wapenwet onvoldoende maar ook bij de Vlaamse wapendiensten zelf is er een groot gebrek een technische kennis over wapens en munitie. Zo was de verkoop van “Dummy patronen” (Geen scherp munitie en aldus vrij verkrijgbaar) één van de argumenten die gebruikt werd door een Vlaamse  Wapendienst om een erkenning te weigeren. Het spreekt van zelf als de Vlaamse wapendiensten die vergunningen moeten afleveren nog het verschil niet kennen tussen scherp munitie en dummy patronen, dat dan de Vlaamse wapenindustrie nog met een zeer ernstig probleem zit. Immers, nieuwe innovaties worden simpelweg geblokkeerd omdat men niet weet waarover het gaat...? Voor de Vlaamse wapenindustrie is de wapenwet en de correct uitvoering ervan van vitaal belang. Er wordt jarenlang geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapentechnologieën. In sommige gevallen vergt het zeer grote financiële inspanningen om te voldoen aan de vereisten die voorgeschreven zijn in de wapenwet. De Belgische wapenwet is dusdanig opgesteld zodat er ten aller tijde kan preventief ingegrepen worden om bepaalde toestanden te vermijden. De wettelijke bepaling van “kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan om het even wanneer ingeroepen worden. Dit is in principe een goede zaak om wantoestanden te vermijden, maar helaas is deze bepaling ook een open invitatie voor willekeur en duistere praktijken binnenin de wapendiensten zelf.   Ondanks de schriftelijke formuleringen van de wapenwet is het voor de wapendiensten mogelijk om aan de wapenwet hun volledige eigen interpretatie te geven in het belang van de openbare veiligheid. Het is dus van groot belang om vooraf te weten welke interpretaties bepaalde  wapendiensten geven aan sommige bepalingen van de wapenwet. Uit verschillende incidenten is dus duidelijk dat de wapenwet maar een basis is en dat elke Vlaamse wapendienst zijn eigen interpretatie van de wapenwet gebruikt. Vandaar is het noodzakelijk om in Vlaanderen over een kennis centrum te beschikken over de zaken die tussen de regels staan in de wapenwet. Dergelijke zaken staan niet in boeken en moet men vaak aan de lijve ondervinden. Hierdoor lopen wapenprojecten vast en lijden de bedrijven zeer veel financieel verlies...
Kenniscentrum