F.S.D.I.P. Flanders Survival & Defense Industrial Products
Home page FSDIP Supply Store FSDIP Over ons Contact Nieuws Events English ............. Doel F.S.D.I.P. Info opstarten wapenhandel Kenniscentrum Werking wapendiensten Project 7.92x24 mm Toekomst F.S.D.I.P.
Over ons
Historie over het ontstaan van F.S.D.I.P.
Rik Van Bruaene Het ontstaan van Flanders Survival & Defense Industrial Products begint bij het metaalbewerkingsbedrijf Van Bruaene Rik uit Roeselare (West-Vlaanderen). Op 12 December 1996 werd een getuigschrift van erkenning inzake wapens en munitie afgeleverd aan Mr. Rik Van Bruaene door Gouverneur van West-Vlaanderen Mr. Olivier Vanneste. Het bedrijf specialiseerde zich verder in het onderzoek en de ontwikkeling van prototypes van wapens en munitie. Op 17 Juni 2003 werd er een Belgisch Octrooi (1015378A5) verleend aan Mr. Rik Van Bruaene met als titel: Licht pantserborende munitie voor persoonlijke verdedigingswapens. Er werd onderzocht welke mogelijkheden er waren in Vlaanderen om deze munitie te produceren. Echter het project werd door het Belgische Ministerie van Defensie op tijdelijke geheimhouding gezet. Dit betekende dat deze technologie niet openbaar mocht gemaakt worden en tevens ook niet verder uitgewerkt kon worden. Na aandringen van Mr. Rik Van Bruaene werd de tijdelijke geheimhouding van het Ministerie van Defensie opgegeven en werd het project vrijgegeven. Echter de resterende tijd van de octrooibescherming was zo kort dat er niets meer in Vlaanderen georganiseerd kon worden.  FN Herstal De enige oplossing was het Waalse bedrijf FN Herstal die het project binnen de tijd van de octrooibescherming kon opvangen. Een aantal schietproeven werden uitgevoerd in het labo van FN Herstal. Uiteindelijk besliste FN Herstal om voorkeur te geven aan de ontwerpen die ontwikkeld werden door hun eigen ontwerpdienst. De wapenprojecten van Mr. Rik Van Bruaene werden beschouwd als een concurrentie voor FN Herstal. VBR-Belgium. Voor internationale communicatie gebruikte het bedrijf Van Bruaene Rik de benaming VBR-Belgium. Er werd een wapen pilootproject opgestart in Roeselare (West- Vlaanderen) met de ontwikkeling van een nieuw type munitie in het kaliber 7.92x24 mm VBR- B en tal van verschillende prototypes van wapens. Om de onwikkelingskosten te beperken werd er gebruik gemaakt van een bestaand Glock 17 pistool waarvoor er een speciale wisselset naar het kaliber 7.92x24mm-S werd vervaardigd en uitgetest door de Proefbank voor vuurwapens te Luik. Het experimenteel wapen was voorzien van alle keuringsstempel en is tot op heden uniek in zijn soort. B.S.D.I. Om beter toegang te krijgen tot de internationale markt en tevens tot de Belgische wapen sector werd er door Mr. Rik Van Bruaene een aanvraag ingediend om lid te worden van B.S.D.I. (Belgian Security & Defense Industrie). Dit verzoek werd geweigerd met de vriendelijke melding om begrip te hebben voor de situatie omdat een nieuw lidmaatschap moest goedgekeurd worden door alle leden van B.S.D.I.. Hierdoor werd het duidelijk dat B.S.D.I. niet staat voor de Belgische wapenindustrie maar voor de Luikse wapenindustrie. Dit betekend dat de Vlaamse wapenindustrie door  een veto van de Waalse wapenindustrie geen lid kan worden van B.S.D.I. F.S.D.I.P. Gezien er geen toegaan was voor Vlaamse wapenbedrijven tot de Belgian Security & Defense Industrie werd er gezocht om een Vlaams orgaan op te richten die de Vlaamse wapenbedrijven beter toegang kon verlenen tot de nationale- en internationale defensie markt en industrie. West-Vlaams wapenproject Glock-VBR-B kaliber 7.92x24 mm. Ondanks het feit dat het volledige wapen met bijhorende munitie was goedgekeurd door de Proefbank van Vuurwapens te Luik, ontstonden er zeer veel problemen bij de Wapendienst van West-Vlaanderen waardoor het Vlaams wapenproject zeer grote vertraging opliep en nog steeds vertraging oploopt....! VBR-Belgium en Sioen Armour Technology Mr. Rik Van Bruaene was niet alleen actief in de ontwikkeling van wapens maar ook in de ontwikkeling van beschermende kledij. Op een verzoek tot samenwerking met de eveneens West-Vlaamse firma Sioen Armour Technology werd er positief geantwoord. Hierdoor ontstond er een samenwerkingsverband tussen de twee West-Vlaamse bedrijven Sioen Armour Technology en VBR-Belgium.. Supply Store F.S.D.I.P. Gezien de Supply Store F.S.D.I.P. de bedoeling heeft om de producten van de Vlaamse industrie te promoten was het van zelfsprekend dat ook de beschermende kledij van Sioen Armour Technologie gepromoot kon worden.
© Copyright protected by F.S.D.I.P.
Kogelwerende vesten Sioen Armour Technology Ardooie / West-Vlaanderen Pollux discrete vest om onder de kledij te dragen Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend
Follux discrete vest om onder de kledij te dragen voor dames Kogelwerend  Ares kan onder of  boven de kledij gedragen  worden Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend Heracles overt vest om  boven de kledij te dragen Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend Sirius Overt Politie vest  Politie vest om  boven de kledij te dragen Kogelwerend Steek- en kogelwerend Triton plate carrier  Om harde ballistische platen tegen geweerkogels boven de kogelwerende vest te dragen Carrier Harde ballistische platen  Bescherming tegen  geweerkogels NIJ-4 Conjunction NIJ-4 Stand Alone NIJ3-A+ NIJ4 Multifunctionele kogelwerende pakketten NIJ-3A van  250x300 mm voor in plate carrier, aktentas, computer tas, rugzak,...   Odin Overt vest om  boven de kledij te dragen Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend Titan Militaire vest  Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend Standaard zachte beschermende pakketten  Kogelwerend Steek- en kogelwerend Steekwerend
Over ons