F.S.D.I.P. Flanders Survival & Defense Industrial Products
Home page FSDIP Supply Store FSDIP Over ons Contact Nieuws Events English ............. Doel F.S.D.I.P. Info opstarten wapenhandel Kenniscentrum Werking wapendiensten Project 7.92x24 mm Toekomst F.S.D.I.P.
Project 7.92x24 mm historisch overzicht
Welkom op onze website van F.S.D.I.P.
© Copyright protected by F.S.D.I.P.
Historisch overzicht project 7.92x24 mm VBR-Belgium
Onderzoek en ontwikkeling.  Het 7.92x24 mm kaliber werd voor het eerst ontwikkeld op 14-04-2005 door Rik Van Bruaene (VBR-Belgium) te Roeselare, in het hartje van West- Vlaanderen (België). Het ontwerpmotief had meerdere oorzaken; Publiciteitsmotief In het jaar 2005 waren de Vlaamse wapenactiviteiten totaal onbekend en op wapengebied sprak men toen maar over één Belgisch wapen die gemaakt werdt door het Belgische (Waalse overheid gesubsidieerd) bedrijf Fabrique Nationale Herstal, de P90. De mediahype van “een uiterst krachtig wapen in een onmenselijk kaliber” werd door alle media organen overgenomen, tot wereldwijd toe. Op wapengebied was er toen enkel maar belangstelling voor nieuwe PDW’s (Personal Defence Weapons). De ontwikkeling van een nieuwe Vlaamse PDW-Sidearm  in een nieuw kaliber 7.92x24 mm bezorgde VBR-Belgium internationale publiciteit. Wapentechnisch motief. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat het standaard 9x19 mm NATO kaliber iets te zwaar was voor de nieuwe lichtgewicht PDW’s, ook internationaal ontstond er kritiek op de beperkte prestaties van het 5.7x28 mm patroon. Het technisch  ontwerpmotief was om een tussen kaliber te ontwikkelen tussen het 9x19 mm patroon en het 5.7x28 mm patroon, maar in die zin dat het het project een zo ruim mogelijke markt moest kunnen bereiken en geschikt was voor zowel de militaire-, de politie- als voor de civiele markt. Om dit doel te kunnen bereiken moest het kaliber kunnen gebruikt worden in de bestaande 9x19 mm en .45 ACP wapenplatforms. M.a.w. het 7.92x24 mm kaliber moest geschikt zijn voor een multi- kaliber rol in bestaande wapens. Piloot project voor een Vlaamse wapenproductie. Het was voorspelbaar dat een wapen- en munitie productie in Vlaanderen een ernstige tegenstand zou ondervinden en dat er zwaar slag zou moeten geleverd worden om die tegenstand te neutraliseren. Echter was het niet duidelijk wie, waar en hoe deze tegenstand zou georganiseerd worden. De grootste vraag was of we de investeringen in de Vlaamse wapenindustrie konden beschermen tegen de vernietigende werking van de anti-wapenlobby. Vandaar dat er een piloot project opgestart werd om de tegenstand zich te doen ontplooien en te zoeken naar de wettelijke mogelijkheden om de investeringen te beschermen! De redenen waarom er een bepaalde weerstand zou ontstaan waren: Op wapentechnisch gebied is het 7.92x24 mm kaliber vrij krachtig maar blijft het wapen vrij stabiel tijdens het vuren. De kleine afmetingen van het patroon maken een hoge magazijncapaciteit mogelijk. Deze combinatie creëert bij bepaalde personen van de politie een gevoel van onveiligheid en een vrees om tegenover een wapen te staan die een regen van doelgericht vuur kan afgeven. Ook de pantserborend eigenschappen van sommige VBR-B projectielen vielen niet in goede aarde... Een weerstand van uit de hoek van de politie was voorspelbaar. (Bij andere kalibers zoals .22 LR en .32 ACP heeft de stabiliteit van deze wapens nooit geleid tot het geven van een kogelregen naar overheidsdiensten.  Het 7.92x24 mm patroon is aanzienlijk veiliger dan het 5.7x28 mm patroon en kan met normale munitie geen kogelwerende vest doorboren). De wapenindustrie in Vlaanderen is totaal ongekend. Een Vlaamse wapenindustrie zal sowieso afhankelijk zijn van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de verschillende Vlaamse overheidsdiensten. Het was dus ook voorspelbaar dat er tegenstand zou geleverd worden vanuit bepaalde overheidsdiensten, zij het om politieke redenen, kwaad opzet, corruptie of om totale ombekwaamheid bij de provinciale wapendienst. Een weerstand vanuit de provinciale wapendienst was voorspelbaar. Op Federaal vlak zitten we met een Belgische (door de Waalse overheid gesubsidieerd) concurerend bedrijf. Dit concurerend Belgisch bedrijf heeft tal van connecties, zowel economisch als politiek. Een multinational zoals de Group FN, heeft een niet te onderschatten slagkracht die kan beletten dat een nieuwe concurrent zich kan ontplooien op de Belgische markt. Daarbij komt dat een Vlaamse wapenindustrie niet voor alle politieke strekkingen een gunstige evolutie is. Een weerstand uit de hoek van de Federale overheid was voorspelbaar. De keuze van het kaliber. Bij de ontwikkeling van het 7.92x24 mm kaliber heeft het FN patroon 5.7x28 mm een belangrijke rol gespeeld. Vooral de kritiek op het SS190 projectiel was van groot belang. Er was kritiek op het feit dat het SS190 projectiel gebruik maakt van een tuimeleffect om de nodige verwonding te creëren. Sommigen vonden dit in strijd met de Conventie van Geneve. Tevens waren er een aantal nadelen zoals voortijdig tuimelen op grote weerstanden of zelfs helemaal niet tuimelen in zachte doelen. Om deze kritiek te vermijden werd er gezocht naar het kleinste conventioneel kaliber met een grote militaire geschiedenis. Het kaliber .30 is in de loop van de geschiedenis vrijwel atijd aanwezig geweest op het slagveld. Zij het in het kaliber .32 ACP of in het kaliber 7.62x25 mm (Tokarev). In een .30 loop worden er verschillend kogeldiameters gebruikt, gaande van .308 tot .314. De eerste onderzoeken toonden aan dat een kogeldiameter van +/- 7.90 mm het meest interessant was om verschillende soorten kogelpunten te gebruiken. Hierdoor werden de afmetingen van de kamer bepaald zodat het 7.92x24 mm kaliber geschikt zou zijn voor kogelpunten van .308 tot .312, zijnde  van 7.82 mm tot 7.92 mm. Keuze van de huls. Bij de keuze van de huls hebben er verschillende factoren een rol gespeeld. Vooreerst werd de bodemdiameter van de huls zo klein mogelijk gehouden om een maximale magazijncapaciteit mogelijk te maken. Ook de lengte van de huls werd speciaal gekozen om een multi-kaliber rol in de 9 mm en .45 wapenframes mogelijk te maken. Een belangrijke eis was dat de huls gemakkelijk moest te vervaardigen en te herladen zijn. Op die manier kon men een huls en munitie tekort opvangen bij het opstarten van het project. Dit blijk nu een belangrijk voordeel te zijn omdat de kosten van de grondstoffen zeer hoog opgelopen zijn  en de kleine lichtere 7.92 kogelpunten aanzienlijk goedkoper zijn dan de zwaarde kalibers. Als basis huls werd een .30 Carbine huls gebruikt die ingekort werd tot een lengte van 24 mm. Hierdoor kan de huls vrijgemakkelijk zelf vervaardigd worden, want het oude kaliber .30 Carbine is over de gehele wereld verspreid en hulzen zijn nog gemakkelijk verkrijgbaar. Hoewel men een combinatie van verschillende soorten dies (herlaadmatrijzen) kan gebruiken zoals de .32 ACP dies en de .30 Carbine dies, Speciale dies voor het herladen van het 7.92x24 mm patroon zijn verkrijgbaar in onze Supply Store FSDIP. of www.vbr-shop.eu. C.I.P. registratie. Het kaliber 7.92x24 mm werd gehomologeerd bij het C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l' épreuve des armes à feu portatives) door de Belgische proefbank voor vuurwapens te Luik. Hiervoor werden er speciale testlopen vervaardigd voor het uittesten van de kamerdruk bij de munitie in het kaliber 7.92x24 mm. Deze testlopen zijn aanwezig in de Belgsche proefbank voor vuurwapens. Er is een testloop met een normaal veld- en trekken profiel en er is een polygoon loop beschikbaar voor het kaliber 7.92x24 mm. De initialen 7.92x24 mm VBR-B werden gebruikt als bodemstempel. Het is uiterst zelden dat een dergelijk project opgestart wordt in Vlaanderen en de originele hulzen zijn uiterst zeldzaam. Om munitieverzamelaars in staat te stellen dit uiterst zeldzame Vlaamse munitieproject op te volgen werden in het begin een aantal dummy patronen vervaardigd. Deze dummy patronen vallen buiten de wapenwet en bevatten geen munitie onderdelen. Ze zijn vrij verkrijgbaar en kunnen opgezonden worden per post. Dummy patronen in het kaliber 7.92x24 mm kunnen besteld worden via de website van de Supply Store FSDIP. Uniek aan deze dummy patronen is de bodemstempel van VBR-B. Deze dummy patronen zijn vrij zeldzaam en een fel gezocht collectors item in de Verenigde Staten. Let hierbij op de foto dat dummy patronen van VBR-Belgium speciaal gemaakt werden uit een massieve messing staaf en bijgevolg ook geen enkel munitie onderdeel bevatten. Er is dus geen slaghoedje aanwezig bij deze dummy patronen. Pittig detaile: De verkoop van deze DUMMY patronen werd gebruikt als argument om het bedrijf VBR- Belgium stil te leggen. Onderandere op basis van de verkoop van dummy patronen werd VBR-Belgium beschuldigd van munitieverkoop op internet, wat in België verboden is. Dit had men te danken aan het complot van de wapendienst van West-Vlaanderen die tevens overgenomen door de Belgische Federale Wapendienst. Deze kunstmatige gecreëerde beschuldiging werd zelf gebruikt als argument in het dossier bij de Raad van State. Tot zover de  steun van West-Vlaanderen betreffende nieuwe innovaties...! Ondertussen zijn de dummy patronen opnieuw verkrijgbaar via onze Supply Store FSDIP. of www.vbr-shop.eu. In het totaal werden er bij de registratie vier types 7.92x24 mm patronen C.I.P. gehomologeerd: 7.92x24 mm Short FMJ-RN 7.92x24 mm Short C2F 7.92x24 mm Normal FMJ-RN 7.92x24 mm Normal BAP Het 7.92x24 mm Short FMJ-RN patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 mm Compact mee, maar deze benaming was vrij ongelukkig omdat zeer veel pistolen een benaming van “Compact” mee krijgen. Dit vormde een probleem. Later werd de naam compact veranderd naar “Short”. De totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie. Het 7.92x24 mm Short C2F patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 Compact mee. Ook dit werd later verander naar 7.92x24 C2F-S (Short). Het werkingsprincipe van dit projectiel was gebasserd op het gecontroleerd fragmenteren van een projectiel. De totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie. Het 7.92x24 mm Normal FMJ-RN patroon kreeg in het begin geen kenmerk achter de kaliber- aanduiding, pas later werd de “N” van Normaal toegevoerd. De totale lengte van dit patroon was 31.5 mm en was voorzien voor een 1911 pistool conversie.. Het 7.92x24 mm Normaal BAP patroon kreeg in het begin ook geen kermerk achter de kaliberaanduiding. Later werd er een “N” toegevoegd. De benaming BAP stond voor “Brass Armor Piercing”. De totale lengte van dit patroon was 32.1 mm en was voorzien voor een 1911 pistool comversie. De benaming van het kaliber “7.92x24 mm” is afkomstige van de grootste kogeldiameter die voor dit patroon geschikt is, namelijk de .312 kogelpunt of 7.92 mm. Moderne kalibers gebruiken steeds meer de effective buitendiameter van het projectiel om geen verwarring te zaaien met oude bestaande kalibers. Als synoniemen komen 7.92 VBR-B of 7.92 VBR voor. Recent wordt ook het synoniem 7.65 VBR gebruikt. Dit omdat sommige schietstanden de kalibers 7.65  onder deze benaming toelaten. Met de benaming 7.65 VBR ontstaan er minder problemen voor sportschutters die met dit kaliber wensen te schieten. De 7.92x24 mm huls als basis voor patronen met verschillende lengte Daar het 7.92x24 mm kaliber reeds van in het begin werd ontwikkeld voor een multi-caliber rol, zijn er verschillende versies mogelijk in dit kaliber. Deze verschillende versies worden ingedeel volgens hun totale lengte. Zo beschikt het 7.92x24 mm kaliber over vier verschillende lengtes, zijnde 7.92x24 mm Mini 7.92x24 mm Short 7.92x24 mm Normal 7.92x24 mm Long Het gebruik van deze types is afhankelijk van het wapenontwerp. Het kaliber 7.92x24 mm Mini. Het kaliber 7.92x24 mm Mini is voorzien voor wapens in het frame platform van het .32 ACP patroon. De interess voor dit patroon is toegenomen na de wapenbeurs IWA in 2011 met het voorstel om een Taurus pistool PT 732 in het kaliber .32 ACP te voorzien van een 7.92x24 mm Mini patroon met twee projectielen om de stopkracht van dit pistooltje te vergroten. Het kaliber 7.92x24 mm Short. Het kaliber 7.92x24 mm Short is voorzien voor wapens in het frame platform van een 9x19 mm patroon. Het 7.92x24mm wisselset voor het Glock 17 pistool is het meest gekende voorbeeld. De productie van een wisselloop in het kaliber 7.92x24 mm is met vrij beperkte middellen in Vlaanderen mogelijk. Met alle middelen hebben een paar duistere krachten geprobeerd om deze conversie sets van de markt te houden. Er werd simpelweg geen vergunning voor het bekomen van deze wisselsets toegekend. Ook hiervoor werd het hard knokken bij de Raad van State. Tevergeefs er werd beslist dat het afleveren van een vergunning een gust was en dat het aan de Federale Wapendienst was om die gunst al dan niet te verlenen. Hierbij kan terecht de vraag gesteld worden of een Vlaamse Wapenindustrie zich telkens tot de hoogste instanties zal moeten wenden bij ieder nieuw project om dan al dan niet de nodige vergunning te bekomen voor elk Vlaams ontwerp? Het kaliber 7.92x24 mm Normaal. Het kaliber 7.92x24 mm Normal is voorzien voor wapens in het frame platform van het .45 ACP patroon. Oorspronkelijk werd gedacht dat dergelijke conversie kits vrij gemakkelijk door de wapenindustrie zouden gemaakt worden, echter bleek het enorm moeilijk om een Europese 1911 pistoolfabrikant te vinden die bereid was dit project volledig af te werken. Volgende bedrijven hebben aan het 7.92x24 mm 1911 project gewerkt:  • Peters Stahl  • Q.S. Progetto Meccanica  • PSW Wicke  • Sig Sauer Het kaliber 7.92x24 mm Long. Het patroon 7.92x24 mm Long wordt door VBR-Belgium voorlopig nog geheim gehouden. Het patroon is bestemd voor de nieuwe MC-PDW (Multi-Caliber PDW) van VBR-Belgium die trouwens ook nog geheim gehouden wordt. De wapenprototypes in het kaliber 7.92x24 mm. Peters Stahl. De eerste firma die aan een 7.92x24 mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de Duitse Firma Peters Stahl. Gezien er na een jaar geen enkel resultaat bekend was werd de samenwerking met dit bedrijf stopgezet. Later bleek dit bedrijf reeds in financiële moeilijkheden te zitten en is het inmiddels reeds failliet verklaard. Q.S. Progetto Meccanica. De tweede firma die aan een 7.92x24 mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt was de Italiaanse firma Q.S. Progetto Meccanica onder leiding van Mr. Leonardo Penna. Ook de ontwikkeling van dit ontwerp ging zeer traag en ondertussen bleken er een aantal moeilijkheden te zijn. Het P7000 pistool van Q.S. maakt gebruik van een massa vergrendelijk zonder dat het patroon effectief in de kamer vergrendeld wordt. Het P7000 pistool was ontwikkeld voor het 7x23 mm (7Penna) kaliber die aanzienlijk zwakker was dan het 7.92x24 mm patroon.  Er werd een speciaal 7.92x24 mm AE patroon ontwikkeld om te testen in een P7000 pistool. Dit patroon had dezelfde hulsvoet als het 7Penna patroon. Uit deze testen bleek dat eens boven de 2800 bar kamerdruk het slaghoedje loskomt in het onvergrendeld patroon tijdens het afvuren. Dit veroorzaakte telkens een aantal aanvoerstoringen door losgekomen primers.  Voor het gebruik in het een wapen met massa vergrendeling zou het slaghoedje moeten vergrendeld worden in de huls, wat niet door herladers mogelijk was. Uiteindelijk werd de P7000 in het 7.92x24 mm kaliber niet afgewerkt. PSW Wicke. De derde firma die aan een 7.92x24 mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de Duitse firma PSW Wicke dit in samenwerking met wapenmaker Mr. Andy Holden van Holden Custom Guns uit Paderborn. Een PSW Multi-caliber pistool werd voorzien van een 7.92x24 mm loop en er werden testen uitgevoerd in de schietstand van Holden Custom Guns. Het wapen vertoonde enkel aanvoerstoringen omdat het nog in een experimentele faze was, maar het grootste probleem bleek het slaghoedje te zijn en het gebruik van een verkeerd type slagpin. Bij sommige patronen werd het slaghoedje doorgeblazen en beschadigd. Hierdoor kwamen er ontbrandingsgassen en kruitresten tussen de slagpin en de slede terecht met een slecht functioneren als gevolg. Dezelfde patronen vormden geen problemen wannneer ze afgevuurd werden uit het Glock 17 pistool met een 7.92x24 mm wisselloop. Tot op heden is er nog geen nieuws over het PSW pistool. Sig Sauer. Inmiddels bleek duidelijk waarom er geen nieuws kwam van PSW Wicke. Het project werd doorgegeven aan de wapentechniekers van Sig Sauer. Deze hebben in opdracht van Mr. Wicke een Sig Sauer 1911 op punt gezet die perfect zou functioneren met het 7.92x24 mm N patroon. Voorlopig is dit wapen nog niet vrij gegeven en is het nog niet op de markt verkrijgbaar. VBR-Belgium PDW Sidearm. De PDW Sidearm werd origineel ontwikkeld voor het 9x19 mm pantserborend patroon van VBR-Belgium. Voor dit wapen werden er standaard Glock 9x19 mm magazijnen gebruikt. Deze magazijnen werden later ook voor de 7.92x24 mm S wisselset in het Glock 17 pistool gebruikt. Met wat kleine aanpassingen kan dit PDW ontwerp omgenbouwd worden voor het 7.92x24 S patroon. De productie van deze PDW vergt een groot aantal investeringen en gezien het ongunstig investeringsklimaat in Vlaanderen werd dit project voorlopig in de koelkast gestopt. VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17. De VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17 werd ontwikkeld in Vlaanderen, maar bij gebrek aan een geschikte infrastructuur werd er eerst contact gezocht voor de productie met buitenlandse firma’s zoals IGB Austria. Sinds kort is een beperkte productie mogelijk in Vlaanderen.  Deze Glock 17 met de eerste 7.92x24 mm VBR-B wisselloop werd reeds gekeurd door de Belgische proefbank te Luik en is voorzien van alle wettelijke keuringsstempels. De aanvraag voor een vergunning voor deze 7.92x24 S wisselset werden simpelweg genegeerd door de wapendienst van West-Vlaanderen waardoor er een beroep werd aangetekend bij de Federale Wapendienst die eveneens een vergunning weigerde af te geven. De weigering voor het afgeven van de vergunning was gebasseerd op kunstmatig geprefabriceerde bezwaren waardoor er in hogerberoep werd gegaan bij de Raad van State.  Raad van Sate dossier VBR-Belgium. Onderwerp Vergunningsaanvraag voor wisselloop voor Glock 17 in het kaliber 7.92x24 mm Vergunningsaanvraag voor Glock 19 met wisselloop in het kaliber 7.92x24 mm Behandeling van het dossier. Aanvraag voor beperking activiteiten erkenning werd door de wapendienst van West-Vlaanderen niet uitgevoerd. VBR-Belgium werd jarenlang aan het lijntje gehouden dat de erkenning in behandeling was... Aanvraag voor vergunningen wissellopen kaliber 7.92x24 mm werd door de wapendienst van West-Vlaanderen niet behandeld. (trouwens geen enkel van onze aanvragen werd door de Wapendienst van West-Vlaanderen behandeld of uitgevoerd integendeel bezwarende elementen werden kunstmatig toegevoegd...). Hoger beroep werd aangetekend bij de Federale Wapendienst. De Federale Wapendienst volgt de wapendienst van West-Vlaanderen en weigert om een vergunning af te geven. Vernietiging van de beslissing werd aangevaagd bij de Raad van State. Korte samenvatting van de beslissing... o Het afgeven van een vergunning is een gunst! o Er is geen hoorplicht voor het afgeven van vergunningen (Het hoorrecht is een klucht). o Er moet niet aan waarheidsonderzoek gedaan worden door de wapendiensten.??? (bewijzen tellen niet!) o De beschuldiging van “...een gevaar voor openbare orde” werd gewijzigd naar “...KAN een gevaar voor de openbare orde zijn”. ( één verhaaltje... en er KAN een gevaar voor de openbare orde zijn waardoor het bedrijf plat gelegd wordt, waarheidsonderzoek is niet aan de orde...) o De Raad van State verwerpt het beroep en de weigeringen van de wapendiensten blijven stand houden... Conclussie. Als men niet wil... dan moeten de wapendiensten in België geen vergunning afgeven! Het project 7.92x24 mm is een rechtstreekse bedreiging voor het Belgische (Waalse) overheid (bedrijf FN Herstal). Geen enkel Belgische wapendienst zal een vergunning afgeven die FN Herstal in gevaar kan brengen. Als gevolg hiervan werden alle  projecten van Rik Van Bruaene die in concurrentie zijn met FN Herstal in België stopgezet....   7.92x24 mm is in concurentie met 5.7x28 mm van FN Herstal. 9x19 mm AP 6.3 munitie is in concurentie met P90 (5.7x28 mm)  en 9 mm Monoblock van FN Herstal. 4.6x30 mm munitie is in concurentie met 5.7x28 mm van FN Herstal. PDW-Sidearm en MC-PDW zijn in concurentie met P90 van FN Herstal. VBR-Belgium kan in België enkel nog werken aan projecten die FN Herstal kunnen ondersteunen. Voor alle concurrerende projecten moet in het buitenland naar een oplossing gezocht worden...! Vaarwel ... Vlaamse investeringen...vaarwel ... Vlaamse werkgelegenheid..! VBR-Belgium moet zich noodgedwongen aanpassen aan de Belgische situatie. Een concurerende Vlaamse wapenindustrie is een bedreiging voor FN Herstal waarvoor er in het kader van “België” nooit een vergunning voor zal afgeleverd worden. Het wapentechnisch monopolie bij één firma plaatsen kan een gevaar voor de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid zijn! De vrije interpretatie van de wapenwet en de handelswet door verschillende diensten wordt misbruikt. Kortom alle mogelijke facetten om tegen te werken worden tot het uiterste toegepast. VBR-Belgium moet Vlaanderen noodgedwongen verlaten en naar het Waalse gewest overstappen. Nieuwe vergunningen moeten aangevraagd worden in Wallonië ... De productiemogelijkheden in Vlaanderen kunnen niet benut worden zolang Vlaanderen niet over een eigen wapendienst beschikt. Vlaamse wapenprojecten moeten noodgedwongen in het buitenland uitgewerkt worden. Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. Alle wettelijke mogelijkheden die de Belgische wapenwet te bieden heeft werden volledig uitgeput voor het 7.92x24 mm project tot zelf bij de Raad van State. Gezien er van de Wapendiensten niet verwacht wordt dat zij rekening houden met de feitelijke gegevens, begonnen de kunstmatig gecreëerde beschuldigingen van de Wapendienst van Roeselare en de Wapendienst van West-Vlaanderen hun eigen leven te leiden.   Uiteindelijk ontstond er een leugen carrousel die versterkt werd tussen alle wapendienst en tevens naar de richting van het gerecht. De kunstmatig gecreëerde beschuldigingen met hun al even kunstmatige gecreëerde bewijzen werden uiteindelijk overgemaakt aan het Parket te Kortrijk. De kunstmatig gecreëerde beschuldiging van munitieverkoop op internet werd gecreëerd door Mv. Viky Boerjan op basis van de verkoop van de VBR-B 7.92x24 mm Dummy patronen. Hoewel Mv. Viky Boerjan duidelijk wist dat dummy patronen vrij verkrijgbaar zijn en niet onder de wapenwet vallen, werd deze kunstmatig gecreëerde beschuldiging verder het systeem van wapendiensten ingezonden door Mr. Patrick Bertin. Ook Mr. Patrick Bertin wist dat de dummy patronen vrij verkrijgbaar zijn en niet onder de wapenwet vallen! De beschuldiging van munitieverkoop werd doorgezonden naar verschillende diensten waaronder; de Federale Wapendienst en de Procureur des Konings te Kortrijk. Op die manier werd opzettelijk het volledige systeem van wapendiensten en vergunningen bezoedeld en voorzien van valse informatie die in alle dossier verder gebruikt werden. Dergelijke kunstmatige beschuldiging werden eveneens op punt gezet door Mr. Eddy Derenette van de Wapendienst van Roeselare. Zo werd een kunstmatige beschuldiging van in het bezit zijn van een wapenonderdeel zonder vergunning in het systeem van wapendiensten en vergunningen ingezonden terwijl de Federale Wapendienst, de Provinciale Wapendienst van West-Vlaanderen en tevens het Centrale Wapenregister duidelijk op de hoogte waren over de toestand van het wapenonderdeel. Allen wisten dat de wissellop niet illegaal in handen was en dat het wapenonderdeel in bewaring was gegeven bij een erkende wapenhandelaar. De wisselloop werd prefect wettelijk en reglementair opgeslagen!  Het doel heiligt alle middelen! Het is duidelijk dat door de verschillende wapendiensten elk op hun beurt kunstmatige beschuldigingen werden gecreëerd en bewust doorgezonden werden om het systeem van vergunningen te voorzien van valse informatie. Eén dienst creëert een valse beschuldiging,. de ander dienst reageert hierop en werkt deze beschuldiging uit tot een misdrijf en de derde dienst neemt dan de maatregelen en weigert de vergunning of dient en klacht in bij het gerecht. Hierdoor ontstaat er een leugen carousel die continu ronddraaid onder de verschillende wapendiensten. Op die manier kan men elk bedrijf plat leggen op basis van valse gegevens! Wapendiensten moeten geen rekening houden met feitelijke gegevens. De motieven voor dergelijke sabotage acties kunnen zowel persoonlijk kwaad opzet, politieke invloed of corruptie zijn. Het is in iedergeval duidelijk dat het professioneel gedrag en de integriteit van de wapendiensten bij deze activiteiten serieus bedenkelijk zijn! ..(om nog maar niet te spreken van misdadig). Uiteindelijk werd de leugen carousel van de wapendiensten toch geconfronteerd met ander gerechtelijke instanties. Door de onderzoeksrechter te Kortrijk werd er opdracht gegeven de zaak grondig te onderzoeken en de waarheid aan het licht te brengen. Uiteindelijk werd de leugen carrousel van de wapendiensten ontmaskerd. Aanvragen i.v.m. vergunningen werden verkeerd behandeld. Compleet gesjoemel met erkenningen. Andere Wapendiensten en Procureur des Konings werden verkeerd ingelicht. Beschuldigingen die niet eens een wetteljke basis hebben. Tal van ongegronde beschuldigingen zonder harde bewijzen. Er werd een buitenvervolgstelling ingesteld door de Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanlag te Kortrijk. Hierdoor werd Rik Van Bruaene als zaakvoerder gezuiverd van alle valse beschuldigingen! Als gevolg hiervan wordt voor eerst de geloofwaardigheid en de integriteit van de personen die de leiding hebben over de Wapendienst van Roeselare en de Wapendienst van West-Vlaanderen ernstig beschadigd. Er is dus een duidelijke scheiding tussen de macht van de wapendiensten en de macht van het Gerecht. Het Parket te Kortrijk bewaarde zijn integriteit en stond niet achter het (kunstmatig) bewijsmateriaal dat voorgesteld werd door de drie wapendiensten. Het is duidelijk dat investeringen in de Vlaamse Wapenindustrie niet kunnen beschermd worden op basis van de integere werking van de Wapendiensten. Enkel het Gerecht biedt enige bescherming tegen sabotage acties. Federale wapendienst geconfronteerd met de beslissing van de rechtbank. De Federale Wapendienst vraagt opnieuw de adviezen op waarbij de Procureur des Konings te Brugge volhard in zijn ongunstig advies en verwijst naar het gerechtelijk onderzoek die liep als gevolg van de valse beschuldigingen die geuit werden door de Wapendienst van West Vlaanderen en de Wapendienst van Roeselare. Het blind vertrouwen van de Procureur des Konings te Brugge in Vicky Boerjan, Patrick Bertin en Eddy Derenette, beletten opnieuw dat er een vergunning toegekend wordt, echter de harde bewijzen die voorgelegd werden bij de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk weerleggen alle valse beschuldigingen. Uiteindelijk neemt ook de Procureur des Konings te Brugge kennis van de beslissing van de Raadkamer en heeft niet langer meer bezwaar tegen het wapenbezit en adviseert bijgevolg gunstig. Een vervanging bij de wapendienst van Roeselare leidt tot een meer objectieve werking. Hierdoor is de weg vrijgemaakt van de belangrijkste ongunstige adviezen en kan de Federale Wapendienst zijn eigen beslissing nemen. De eerste vergunning voor een wisselloop 7.92x24 mm voor Glock 17 pistool werd uiteindelijk op 16 december 2013 afgetekend. Bedenk dat de sabotage acties tegen dit Vlaamse wapenproject gepland, georganiseerd en uitgevoerd werden door Vicky Boerjan, Patrick Bertin en Eddy Derenette, alledrie verantwoordelijke figuren binnen de West-Vlaamse wapendiensten, met het doel de wapenprojecten stil te leggen, de ontwerper te laten arresteren en het bedrijf financieel plat te leggen. Bedenk dat alle wapendiensten in Vlaanderen met elkaar in contact staan en ook in andere provincies dergelijke problemen kunnen voorkomen. Positief in deze zaak is dat het afleveren van een vergunning een belangrijk keerpunt is in dit Vlaamse 7.92x24 mm wapenproject. Vooreerst is niet alleen een deel van de tegenstand weggewerkt maar kan het wapenproject opweg naar de schietstand voor verder praktisch onderzoek op het gebied van kruitladingen en kogelpunten dit met het oog op een praktisch gebruik voor het sport- en recreatie schieten. . Er zijn nog een klein aantal van deze uitzonderlijk zeldzame 7.92x24 mm dummy patronen beschikbaar. De 7.92x24 mm dummy patronen bevatten geen munitie onderdelen; geen kogelpunten, geen slaghoedje, geen patroon huls, geen kruit! Deze dummy patronen vallen niet onder de algemene benaming van “Munitie” zoals obussen. Deze dummy patronen bevatten geen explosieven of kruitlading. Ze vallen ook niet onder het begrip van handvuurwapen munitie omdat ze geen enkel munitie onderdeel bevatten! ZE zijn verkrijgbaar online via www.vbr-shop.eu
7.92x24 mm dummy
Project 7.92x24 mm