F.S.D.I.P. Flanders Survival & Defense Industrial Products
Home page FSDIP Supply Store FSDIP Over ons Contact Nieuws Events English ............. Doel F.S.D.I.P. Info opstarten wapenhandel Kenniscentrum Werking wapendiensten Project 7.92x24 mm Toekomst F.S.D.I.P.
Toekomst F.S.D.I.P.
Welkom op onze website van F.S.D.I.P.
© Copyright protected by F.S.D.I.P.
Toekomst F.S.D.I.P. Sabotage acties van Vlaamse Wapendiensten. Het is in ieder geval duidelijk dat alle Vlaamse Gouverneurs alle mogelijke middelen inzetten om het wapenbezit bij de burgers te beperken. Sommige politieke partijen (Sp.a) gaan zelfs openlijk verder en streven naar een de afbouw van elke vorm van privaat wapenbezit en wapenproductie. Dit heeft natuurlijk een invloed op de werking van de wapendiensten en op het afleveren van vergunning. Het Vlaamse pilootproject 7.92x24 mm is daar een duidelijk bewijs van. De vergunning werd tegengewerkt en uiteraard niet afgeleverd door de wapendienst van West-Vlaanderen maar wel door de Federale Wapendienst uit Brussel. Voordat de wapenindustrie zich in Vlaanderen verder kan ontpoppen, zullen er structurele veranderingen moeten komen aan de Vlaamse wapendiensten. Ideeën om de provincie besturen af te schaffen (inclusief de provinciale wapendiensten) zullen de machtsmisbruiken van deze diensten wegnemen. In principe zijn er maar twee wapendiensten nodig. De wapendienst van de Lokale Politie en de Federale Wapendienst. Ook hier geld de stelling:  Verandering voor Vooruitgang! Welk een nuttige bijdrage kan een Vlaamse wapenindustrie leveren? Positief nieuws is dat er in defensie kringen een Vlaamse wapenindustrie al onderdeel uitmaakt van sommige studies. Hierin zal FSDIP een rol spelen om technisch concurrerende projecten voor te stellen die eventuele technisch falen van de traditionele Waalse wapenprojecten zou kunnen opvangen. In dit scenario biedt FSDIP een vergroting van de overlevingskansen van de Belgische militaire in een conflict situatie. Nieuwe wapenwet en burgerlijke aansprakelijkheid voor al wie beslissingen neemt die schade kunnen veroorzaken aan bedrijven of personen. Het is helemaal niet meer van deze tijd dat ambtenaren of in hoogste instantie de Gouverneurs, niet wettelijk kunnen vervolgd worden voor opzettelijke schade die ze aan personen of bedrijven veroorzaken bij het uitoefenen van hun functie. F.S.D.I.P. staat dan ook achter de verschillende organisaties die de misbruiken van de Gouverneurs en hun wapendiensten proberen strafrechtelijk te vervolgen.
De Combat Cut Bravo shirt Werd speciaal ontwikkeld om onder een kogelwerende vest te dragen en de armen en de hals te beschermen tegen aanvallen met messen.
Toekomst F.S.D.I.P.