F.S.D.I.P. Flanders Survival & Defense Industrial Products
Home page FSDIP Supply Store FSDIP Over ons Contact Nieuws Events English ............. Doel F.S.D.I.P. Info opstarten wapenhandel Kenniscentrum Werking wapendiensten Project 7.92x24 mm Toekomst F.S.D.I.P.
Werking wapendiensten
Welkom op onze website van F.S.D.I.P.
Werking wapendiensten. Men kan stellen dat er drie soorten wapendiensten zijn. - De wapendienst van de lokale politie - De Provinciale wapendienst - De Federale wapendienst. Alvorens de overheid een erkenning of een vergunning afgeeft worden er bepaalde adviezen opgevraagd.  Als burger en als industrie dient men de wettelijke bepalingen van de handels- en wapenwet strikt na te leven. Om dit na te gaan vragen de Provinciale- of de Federale wapendienst adviezen op bij verschillende instanties van de plaats waar men woont, zoals: - Advies van de wapendienst van de lokale politie. - Advies van de burgemeester. - Advies van de Procureur des Konings. Advies van de wapendienst van de lokale politie. Het meest belangrijkste advies wordt verleent door de wapendienst van de lokale politie. Ook hier beginnen de problemen met de eigen interpretaties van de wapen- en handelswet door de bevoegde ambtenaar. De wettelijke bepaling ”Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan door de lokale politie volgens eigen interpretaties toegepast worden. Belangrijk in dit alles is om te weten dat de lokale politie eerst advies geeft aan de burgemeester, aan de Procureur des Konings, aan de Provinciale wapendienst en aan de Federale wapendienst. Bijgevolg als het advies van de lokale politie dubieus wordt opgesteld, volgen alle ander diensten dit advies met een versterkte negatieve factor. Advies van de Burgemeester. De burgemeester richt zich in eerste plaats tot de wapendienst van de lokale politie en daarna tot de milieudienst alvorens hij een advies afgeeft. Advies van de Procureur des Konings. Ook de Procureur des Konings vraagt in eerste instantie het advies van de lokale politie en tevens het advies van de Provinciale wapendienst alvorens zelf een advies te geven. De Provinciale wapendienst. De Provinciale wapendienst vraagt al deze adviezen op en evalueert deze in functie van de wettelijke bepalingen uit de wapen- en de handelswet. Ook hier spelen de vrije interpretaties van de wapen- en de handelswet een belangrijke rol. De wapenwet biedt de mogelijkheid aan de Provinciale wapendienst om preventief op te treden en de factor “Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan ten aller tijde ingeroepen worden. In al de adviezen kan men opmerken dat er in de praktijk enkel een reden mee gegeven zal worden, in de meeste gevallen wordt het bewijs nooit geleverd. Dit biedt dan wel de mogelijkheid aan de wetgever om preventief of te treden, maar dit zet het systeem open voor duistere praktijken zoals corruptie, chantage, sabotage en pesterijen. Tevens zijn de personen die zich met dergelijke activiteiten bezig houden langs alle kanten beschermd in hun functie en kunnen ze juridisch bijna onmogelijk vervolgd worden.   De Federale wapendienst. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Provinciale wapendienst kan men beroep aantekenen bij de Federale wapendienst. Deze vraagt dan opnieuw alle adviezen op. Dit zijn dan uiteraard dezelfde adviezen die eerder afkomstig waren van de lokale politie, de burgemeester, de Procureur des Konings en de provinciale wapendienst. In de meeste gevallen kan men zeggen dat de Federale wapendienst de mening van de Provinciale wapendienst zal volgen. Merk op dat indien er misbruiken zijn in de voorgaande diensten,  het niet aan de Federale wapendienst is om een waarheidsonderzoek uit te voeren. Dit wil dan ook zeggen dat misbruiken niet via de Federale wapendienst worden rechtgezet.  Raad van State. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Federale wapendienst kan men zich nog richten tot de Raad van State. Die zal enkel controleren of alle procedures door de Federale wapendienst werden gevolgd. Indien er procedure fouten werden gemaakt dan kan de Raad van State de beslissing van de Federale wapendienst nietig verklaren. Dit wil nog niet zeggen dat hieruit een positief advies zal volgen....enkel een nieuwe evaluatie! Indien men van onwil is, dan kan de nieuwe evaluatie eveneens opnieuw negatief zijn waardoor dergelijke procedures duur en tijdrovend zijn...  
© Copyright protected by F.S.D.I.P.
Multifunctionele kogelwerende pakketten NIJ-3A van  250x300 mm voor in plate carrier, aktentas, computer tas, rugzak,...
Werking wapendiensten